PRZYRODA

Gmina Racławice charakteryzuje się różnorodnością i bogactwem form ukształtowania powierzchni, budowy geologicznej, szaty roślinnej i światem zwierząt.

W granicach administracyjnych gminy znajdują się cztery rezerwaty przyrody: Wały, Opalonki, Sterczów Ścianka, Dąbie.

W obrębie gminy został wyznaczony obszar krajobrazu chronionego pod nazwą Zespół Krajobrazowy Racławice. Jego powierzchnia wynosi 3200ha, w tym lasów 700ha, a użytków rolnych 2460 ha. Cała gmina Racławice wchodzi w obręb Miechowsko Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

W obrębie Gminy znajdują się także pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej, które podlegają ochronie. Należą do nich: kilkusetletnie lipy, klon, i źródła wody w Klonowie i Racławicach.

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial