Antoni Wróblewski, artysta grafik mieszka w Siedlcach. Skończył Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Jego ulubione techniki to rysunek, grafika, malarstwo olejne i akwarelowe. Uprawia też malarstwo strukturalne – to, co widzi, próbuje oddać tym, na czym stoi – czyli Ziemię maluje ziemią.

Wystawiał w Grecji, Macedonii, Bułgarii, Kanadzie, NRD, RFN i w Niemczech zjednoczonych, ZSRR, USA, na Ukrainie Białorusi i w Słowacji.

Dnia 13 sierpnia 2019 roku odwiedził Winnicę Dosłońce przy okazji Pleneru w Miechowie. Stąd pozostał ślad – wpis po spotkaniowy z karykaturą artysty w jego albumie „MALARSTWO GRAFIKA RYSUNEK ziemią ziemia malowana” posiadającym numer rejestrowy 106.

C:\Users\Zbyszek\Desktop\A.Wróblewski 1z2.jpgC:\Users\Zbyszek\Desktop\A.Wróblewski 2z2.jpg

Propozycja zmian w prawie dla produkcji wina

W czasie wizyty w Miechowie wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego właściciel winnicy w Dosłońcu wręczył wiceministrowi projekt zmian prawnych, które warunkują rozwój eno i agro turystyki w Polsce w warunkach poszanowania prawa.

Stan aktualny

Rolnicy mogą produkować do 100 hektolitrów wina z upraw własnych o powierzchni do 1ha bez zgłoszenia działalności gospodarczej, ale nie mogą go sprzedawać bez kas fiskalnych i współpracy z Urzędem Celnym oraz rejestracji w szeregu instytucji.

Propozycja zmian

Rolnicy wyrabiający do 50 hektolitrów wina z upraw własnych o powierzchni do 0,5ha mogą je sprzedawać na winnicy w ramach działalności eno i lub agro turystycznej z VATem 0% bez banderol. Podobnie jak rolnicy, którzy mogą legalnie sprzedawać przetworzone produktu rolne.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial